Meten monitoren en beproeven

meting-gevel.jpg

De combinatie van de diverse technieken die wij tot onze beschikking hebben vormt een krachtige toolbox waarmee wij betrouwbare waarnemingen doen en tot heldere diagnoses komen.

 

In kaart brengen samenstelling constructie


Grijpt u mis al het gaat om een goede tekening en wilt u inzicht in de samenstelling van uw constructie? Met onder andere geavanceerde radarapparatuur brengen wij uw constructie op niet destructieve wijze in kaart.

Onderzoek materiaaleigenschappen


Ontbreekt een betrouwbaar inzicht in de materiaaleigenschappen? Op basis van monstername, laboratoriumonderzoek en niet destructieve meettechnieken stellen wij deze voor u vast.

Onderzoek schadebeelden en restlevensduur


Wilt u inzicht in hoe schadebeelden zich ontwikkelen? Of zelfs gewaarschuwd worden voordat schades zich manifesteren? Met onze diverse meetcellen, sensoren en dataloggers stellen wij de conditie van uw constructie vast. Denk aan corrosieactiviteit, opbouw van spanningen, vervormingen en scheurvorming. Door het uitvoeren van metingen over langere tijd verschaffen wij inzicht in het gedrag van uw constructie. Op basis hiervan zijn wij vaak in staat om een betrouwbare uitspraak doen over de restlevensduur van uw constructie en kunnen wij u voorzien van een bruikbaar advies voor een doelmatige instandhouding.

Proefbelasten


Ziet u liever een aantoonbaar bewijs van de capaciteit en/of prestaties van uw constructie? In plaats van (of in aanvulling op) theoretische modellen beproeven wij uw constructie op locatie. Proefbelastingen in combinatie met geavanceerde meettechnieken vormen voor u een betrouwbaar inzicht.