Detecteren voorspankabels

_U9A9269.jpg

Voorspankabels zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse bouwtechniek. Al sinds de jaren ’50 wordt voorspanning veelvuldig toegepast om slanke betonconstructies te kunnen dimensioneren of overspanningen te vergroten. De aanwezigheid van voorspankabels in een constructie heeft wel de consequentie dat aanpassingen niet zonder meer mogelijk zijn. Tijdens boorwerkzaamheden of bij maken van sparingen kunnen voorspankabels worden beschadigd waardoor de stabiliteit van de constructie direct in gevaar kan komen.

voorspankabels

We leven in een periode waarin het aanpassen van constructies aan de orde van de dag is. Gebouwen krijgen een herbestemming met bouwkundige aanpassingen van dien. Brugdekken worden gerenoveerd en/of verbreed met constructieve aanpassingen tot gevolg. Bij die aanpassingen is het essentieel om de ligging van de voorspankabels goed in beeld te hebben zodat die kunnen worden ontzien. Of dat er op kan worden geanticipeerd zodat er vooraf maatregelen worden getroffen.

Onze inspecteurs brengen de ligging van de voorspankabels voor u in kaart. Met ons radarequipment zijn wij in staat om tot diep in de betonconstructie te kijken. Hierbij genereren wij duidelijke 3D-visualisaties welke een voortreffelijk inzicht geven in het kabelverloop.

Bij het detecteren van voorspankabels draait alles om het interpreteren van de meetresultaten. Dankzij onze wortels hebben wij diepgaande kennis over nagenoeg alle naoorlogse voorspansystemen. Hierdoor zijn wij als geen ander in staat om de voorspanning in kaart te brengen. U bent bij ons ook aan het juiste adres voor doeltreffend advies in het geval u onverhoopt toch een voorspankabel heeft geraakt of preventief maatregelen wilt treffen.

Ruud Meijer
Meer weten?

Neem contact op.