Thermografie

202_2020_Concept_Zutphen_048.jpg

Met onze Flir B40 warmtebeeldcamera brengen wij de temperatuurgradiënt van uw constructie in kaart. Op overzichtelijke wijze worden warme en koude oppervlaktes onderscheiden en gevisualiseerd. Onze warmtebeeldcamera gebruiken wij bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden:

  • Vocht- en waterschade
  • In kaart brengen van zwakke plekken in de isolatie van uw gevels
  • In kaart brengen van bronnen van tocht in uw woning


Vocht en waterschade

Het is vaak mogelijk om vocht- en waterschade in een gebouw te detecteren met gebruik van een infrarood camera. Dit komt onder andere doordat de betreffende oppervlaktes afwijkende warmtegeleidende eigenschappen hebben. Daarnaast hebben vochtige delen een afwijkende warmtecapaciteit in vergelijking met omliggende delen.


Zwakke plekken in de isolatie van uw gevels

Zwakke plekken in de isolatie van een gevel kunnen worden veroorzaakt door het inzakken of krimpen van het isolatiemateriaal. Daardoor worden holtes in bijvoorbeeld spouwmuren niet meer volledig gevuld. Met een infra rood camera worden deze zwakke plekken in beeld gebracht omdat hiermee temperatuurverschillen worden gemeten. Tevens verraden afwijkende luchtstromingen ter plaatse van de isolatielekken de zwakke plekken.

Warmtelekken in de isolatie van een gebouw wordt niet alleen veroorzaakt door falend isolatiemateriaal. Ook onvolkomenheden in aansluitdetails van dilataties en hoekpunten kunnen de isolerende werking van uw gevel nadelig beïnvloeden. Met onze warmtebeeld camera controleren wij dus direct of de aansluitdetails in orde zijn.


Tocht

Kozijnen, deuren, sparingen voor kabels en leidingen en andere details kunnen een bron vormen van tocht in uw woning. Met een infra rood camera kan tocht vaak worden waargenomen dankzij de afwijkende temperatuur van de luchtstromen ter plaatse van de bron.

Ruud Meijer
Meer weten?

Neem contact op.