Dekkingsmetingen

profometer.jpg

Regelmatig is inzicht nodig in de werkelijk gerealiseerde betondekking op de wapening. De aanleiding hiervoor is divers.

Enkele voorbeelden

  • Constructief: bepaling hoogteligging wapening om de momentcapaciteit te kunnen toetsen
  • Duurzaamheid: toetsen van de dekking in relatie tot de omstandigheden ter plaatse en de geldende milieuklasse
  • Veiligheid: bepalen van de dekking in relatie tot brandveiligheid
Proceq profometer
Proceq profometer - detail

Onze inspecteurs en meettechnici hebben de beschikking over geavanceerde meetinstrumenten om de dekking op de wapening nauwkeurig vast te leggen. Wij gebruiken hiervoor onder andere de volgende meetinstrumenten:

  • Proceq Profometer 650 Al
  • Hilti Ferrocanner PS200 en PS100 monitor
  • Hilti PS1000 betonradar
Grafische weergave meetresultaten

De resultaten kunnen wij zowel grafisch als numeriek in duidelijke meetrapporten aan u overhandigen. Met hiervoor ontwikkelde software analyseren wij de meetresultaten zodat u de benodigde data (zoals min/max-waarden, gemiddelden en standaard deviatie) direct gebruiksklaar tot uw beschikking heeft.

Ruud Meijer
Meer weten?

Neem contact op.