Dekkingsmetingen

profometer.jpg

Regelmatig is inzicht nodig in de werkelijk gerealiseerde betondekking op de wapening. De aanleiding hiervoor is divers.

Enkele voorbeelden

  • Constructief: bepaling hoogteligging wapening om de momentcapaciteit te kunnen toetsen
  • Duurzaamheid: toetsen van de dekking in relatie tot de omstandigheden ter plaatse en de geldende milieuklasse
  • Veiligheid: bepalen van de dekking in relatie tot brandveiligheid

Onze inspecteurs en meettechnici hebben de beschikking over geavanceerde meetinstrumenten om de dekking op de wapening nauwkeurig vast te leggen. Wij gebruiken hiervoor onder andere de volgende meetinstrumenten:

  • Proceq Profometer 650 Al
  • Hilti Ferrocanner PS200 en PS100 monitor
  • Hilti PS1000 betonradar
Grafische weergave meetresultaten

De resultaten kunnen wij zowel grafisch als numeriek in duidelijke meetrapporten aan u overhandigen. Met hiervoor ontwikkelde software analyseren wij de meetresultaten zodat u de benodigde data (zoals min/max-waarden, gemiddelden en standaard deviatie) direct gebruiksklaar tot uw beschikking heeft.

Ruud Meijer
Meer weten?

Neem contact op.