Over ons

202_2020_Concept_Zutphen_112.jpg

Concept Ingenieurs is gespecialiseerd in onderzoek en advisering met betrekking tot instandhouding en opwaardering van bouwkundige en civieltechnische constructies. Dit omvat alle fases van de levenscyclus. Wij beheren, signaleren, onderzoeken, toetsen, adviseren, ontwerpen, begeleiden en monitoren.

Onafhankelijk ingenieursbureau

Concept Ingenieurs opereert als een zelfstandig en onafhankelijk bureau. Tegelijkertijd maakt het deel uit van een wereldwijd netwerk van specialisten. Ons brede netwerk, de beschikking over een onuitputbare bron aan expertise en een ongeëvenaard pakket aan specialismen maakt ons uniek in Nederland.

Vanuit deze unieke positie;

 • helpen wij onze klanten bij het verbeteren van de constructieve veiligheid van bouwkundige en civiele constructies in Nederland. Daarbij maken wij gebruik van doeltreffende meet- en monitoringstechnieken.
 • voorkomen wij verspilling van grondstoffen en financiële middelen door onze klanten te voorzien van het juiste advies ten aanzien van hun onderhoudstrategie
 • leveren wij een belangrijke bijdrage aan het verder professionaliseren van de onderhoudscultuur in Nederland door op dit gebied de referentie te zijn en bewustwording te creëren.

Kernwaarden

Bij onze werkwijze zijn staan de volgende kernwaarden voorop:

 • Veiligheid;
 
  Bouwtechnisch onderzoek wordt vaak geïnitieerd in verband met zorgen over de veiligheid van de constructie voor de gebruikers en diens omgeving. Het veilig onderzoeken is voor ons daarbij minstens zo belangrijk. Voor een goede diagnose is het inspecteren op moeilijk bereikbare locaties of onder bijzondere omstandigheden soms noodzakelijk. Met een gedegen onderzoeksplan beheersen wij de veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met een goede inspectie.
 • Doorgronden van en aansluiten op wens van de opdrachtgever
  Bij aanvang van elk project vergewissen wij ons van de context achter de vraag van onze opdrachtgever. Op deze wijze borgen wij dat de door ons verleende diensten aansluiten bij de verwachtingen en dat elk project naar tevredenheid kan worden afgerond.
 • Commitment en heldere communicatie
  
Elk onderzoek wordt voorafgegaan door een doeltreffend onderzoeksvoorstel waarbij wij ons committeren aan de gemaakte afspraken. Heldere communicatie voor, tijdens en na het onderzoeksproces is daarbij een belangrijke succesfactor.
 • Duidelijke diagnoses en adviezen
  
Onze opdrachtgevers krijgen een helder geformuleerde diagnose met concrete handvatten voor het eventueel benodigde vervolg. Een omvangrijk rapport is soms onvermijdelijk in verband met de vereiste herleidbaarheid van de onderzoeksresultaten. Ons uitgangspunt is dat dit nooit ten koste mag gaan van de leesbaarheid van het rapport voor alle betrokkenen.
Tim Elshof
Tim Elshof Uitvoerend inspecteur t.elshof@conceptingenieurs.nl +31 (0)342 23 12 60
Edwin van den Hengel
Edwin van den Hengel Administrateur e.vandenhengel@conceptingenieurs.nl +31 (0)342 23 12 60
Gert Fontein
Gert Fontein Senior adviseur (interim) g.fontein@conceptingenieurs.nl +31 (0)342 23 12 60