Kabelkrachtmetingen

tuibrug-tilburg.jpg

Bij constructies met voorspankabels of tuikabels is het van belang dat de kracht in de kabels overeenkomt met de ontwerpwaarden. Defecten in de verankeringen of problemen ten aanzien van vermoeiing of conservering kunnen leiden tot afwijkende kabelkrachten. In situaties waarbij afwijkende kabelkrachten kunnen leiden tot instabiliteit worden regelmatig metingen uitgevoerd. Soms naar aanleiding van een incident, soms als onderdeel van een periodieke inspectie.

 

 

Er bestaan veel verschillende soorten kabels. Ook de toepassingsgebieden lopen uiteen. Om deze reden hebben wij diverse technieken tot onze beschikking om de krachten in kabels de meten en/of te monitoren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Crossbow-methode: Met een speciaal ontwikkelde kruisboog wordt een gespannen draad een fractie uit zijn as getrokken. Met de kracht die nodig is om een bepaalde uitwijking te bereiken berekenen wij de axiale kracht in de kabel.
  • Taut string theorie: De kabel wordt in trilling gebracht waarbij wij de trillings-snelheid meten. Op basis van de massa van de kabel, de trillende lengte en de trillings-snelheid berekenen wij de kracht in de trillende kabel.
  • Lift off: Het uitvoeren van een lift off door de kabel met een gekalibreerde vijzel een fractie uit de verankering te trekken.
  • Elektromagnetisch.
Ruud Meijer
Meer weten?

Neem contact op.
 

Gerelateerde projecten