Hechtsterkte-metingen

hechtsterkte-meting-2.jpg

Betonconstructies worden vaak voorzien van een coating. Bijvoorbeeld om inwerking van vocht, chloriden, CO2 of chemicaliën tegen te gaan. Ook een esthetische opknapbeurt kan hiervoor de aanleiding zijn. In alle gevallen geldt dat de coating alleen in zijn functie kan voorzien indien er sprake is van een goede hechting met het beton waarop het wordt aangebracht. Dat het te coaten oppervlak voorafgaand aan applicatie moet worden schoongemaakt spreekt voor zich. Maar regelmatig zijn de hechtingseigenschappen van het betonnen oppervlak zelf niet voldoende om de coating goed vast te kunnen houden. Ondanks de zorg die tijdens applicatie is besteed, kan de coating in die gevallen snel weer los komen. Met bijvoorbeeld blaasvorming of afbladderende coating tot gevolg. Om die reden is het belangrijk om voorafgaand aan het aanbrengen van coatings de hechtsterkte van de ondergrond te beproeven. Het uitvoeren van een hechtsterktemeting in een vroeg stadium kan verstandig zijn zodat tijdig zicht is op de noodzaak voor eventuele aanvullende maatregelen.

 

hechtsterkte-meting

Met onze Proceq hechtsterktemeters geven wij een betrouwbaar inzicht in de hechtingseigenschappen van de betonnen ondergrond. Wij gaan daarbij als volgt te werk:

  • Selecteren van representatieve meetpunten
  • Enkele millimeters opboren van het testvlak met een holle diamant boor ter grootte van de omtrek van de testdolly. Op die manier voorkomen we dat de meetresultaten worden beïnvloed door het omringende beton
  • Verlijmen van de dolly op het betonnen oppervlak
  • Opstellen van het meetstatief boven de dolly
  • Aanbrengen van een toenemende trekkracht op de dolly totdat deze losbreekt van het onderliggende beton. Met een geïntegreerde digitale loadcell wordt de kracht op de testdolly tijdens de beproeving continu gemeten zodat de kracht op het moment van bezwijken altijd nauwkeuring wordt geregistreerd. Deze kracht, gedeeld door het oppervlak van de dolly, is de hechtsterkte, uitgedrukt in N/mm2

Indien de gemeten hechtsterkte lager is dan de minimaal vereiste waarde kijken wij naar de wijze waarop het proefstuk is losgekomen van de ondergrond. Op basis van het bezwijkmechanisme kunnen wij u adviseren over de maatregelen die nodig zijn om de hechtsterkte te verbeteren.

Ruud Meijer
Meer weten?

Neem contact op.