Monitoren

J---IMG_0927-cropped.jpg

Op basis van een momentopname kan het soms moeilijk zijn om een diagnose te stellen. Door gedurende langere tijd te monitoren wordt vaak een veel beter inzicht verkregen in het gedrag van een constructie. Inzicht in gedrag van een constructie is noodzakelijk om de oorzaak van bepaalde schadebeelden te verklaren. Door gebruik te maken van slimme sensoren en dataloggers monitoren wij gedurende langere tijd het gedrag van constructies. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de parameters:

  • Verplaatsingen
  • Scheurwijdte
  • Spanningen 
  • Corrosieactiviteit
  • Temperatuur
  • Vocht

Vaak wordt een combinatie van parameters gemonitord zodat onderlinge verbanden inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld tussen verplaatsing en temperatuur. De monitoring vindt vaak plaats gedurende enkele weken of maanden. In bepaalde gevallen is permanente monitoring gewenst.

We maken altijd gebruik van dataloggers welke remote of ter plaatse uitgelezen kunnen worden.

Ruud Meijer
Meer weten?

Neem contact op.