Kernboringen

_U9A944626-2600-cropped.jpg

Het boren van kernen wordt uitgevoerd om gegevens over een constructie te verzamelen ten behoeve van diverse typen onderzoeken. Dit kan zijn voor bijvoorbeeld constructieve toetsingen, schade analyses of het bepalen van de restlevensduur. Kernboringen kunnen zowel worden uitgevoerd in beton, metselwerk of hout. Een boorkern gebruiken wij onder andere voor:

 • Het beproeven van de druksterkte
 • Het bepalen van de laagopbouw
 • Het bepalen het chlorideprofiel
 • Het in kaart brengen van het carbonatatiefront
 • Het bepalen van de permeabiliteit / waterdichtheid
 • Het analyseren van scheurvorming
 • ASR-onderzoek
   
IMG_3608


Wij voeren kernboringen zoveel mogelijk zelf uit om ongewenste verzwakking van de constructie te voorkomen. Er kunnen constructieve, duurzaamheidstechnische of esthetische redenen zijn om een kernboring op bepaalde locaties te vermijden. Bovendien is de kwaliteit van de boorkern belangrijk voor het resultaat van het uit te voeren onderzoek. Onze inspecteurs zijn uitgerust met geavanceerde meetinstrumenten en weten waar zij op moeten letten.

Onze aanpak ter plaatse

 • Selecteren van een geschikte locatie
 • Scannen van de wapening en andere ingestorte onderdelen om schade hieraan te voorkomen. Hiervoor gebruiken wij bijvoorbeeld een betonradar (Hilti PS1000) of een ferroscanner (Hilti PS200 + PS100 monitor)
 • Boren van de kern
 • Beoordelen van de bruikbaarheid van de boorkern
 • Aanhelen van het geboorde gat, inclusief herstel van eventuele afwerklagen

Afhankelijk van het gewenste onderzoek worden de boorkernen meegenomen voor nadere beproeving in het laboratorium.

Ruud Meijer
Meer weten?

Neem contact op.