Chloride onderzoek

202_2020_Zutphen_Babberich_019.jpg

Een belangrijke oorzaak van veel vervelende betonschades is de aanwezigheid van chlorides in het beton rondom de wapening. Wilt u weten in welke mate uw constructie het risico loopt om door chloriden te worden aangetast? Dit brengen wij voor u in kaart door het chloridegehalte te bepalen.

Chloriden kunnen hoofdzakelijk op twee manieren in het beton terechtkomen:

 • Ingedrongen chloriden 
  Dit komt veel voor in de kustzone of op locaties waar met dooizouten wordt gestrooid zoals bijvoorbeeld onder voegovergangen van brugdekken, op galerijen en in parkeergarages. In zwembaden treffen we ook veel door chloriden verontreinigd beton aan door lekkage vanuit het zwembad.
 • Ingemengde chloriden
  Dit komt veel voor bij oudere constructies waarbij ten tijde van de bouw calciumchloride is toegevoegd aan het betonmengsel om het beton sneller te laten uitharden. 

In gezond beton passiveert de wapening door de beschermende werking van het beton. Als het beton is verontreinigd met chloriden wordt het beschermlaagje op de wapening doorbroken. De corrosie manifesteert zich daarbij in putjes op de wapening. Dit wordt putcorrosie genoemd. Er is maar weinig water, zuurstof en ijzer nodig om al een relatief grote put te laten ontstaan. Het gevaarlijke aan putcorrosie is dat er binnen korte tijd een groot deel van de doorsnede van de wapening verloren gaat en daarmee de treksterkte. Zo kan het zijn dat voordat het roestproduct zich aftekent aan het oppervlak, een belangrijk deel van de wapeningsdoorsnede al vergaan is.

Door het chloridegehalte in het beton te meten kunnen wij inschatten wat de kans is dat het wapeningstaal zal gaan corroderen. Het chloridegehalte kunnen wij op twee manieren bepalen

 • Door het boren van een kern (zie ook kernboring) 
  In het laboratorium wordt de kern in plakjes gezaagd. Het plakje van de juiste diepte worden vermalen waarna van het verkregen stof het percentage chloriden wordt vastgesteld
 • Door het boren van een stofmonster
  Het boorstof wordt opgevangen waarna in het laboratorium van het verkregen stof het percentage chloriden wordt vastgesteld

Afhankelijk van of er sprake is van ingemengde of ingedrongen chloriden controleren wij het chloridegehalte op één of meerdere dieptes. In ieder geval ter hoogte van de wapening.

Ruud Meijer
Meer weten?

Neem contact op.