Onderzoek zorgt voor prioritering onderhoud

Project-Berkenlaan-Zutphen.jpg

De VvE’s van drie galerijflats aan de Berkenlaan e.o. in Zutphen hechten veel waarde aan de staat van onderhoud van hun woningen. De omvang en diversiteit van de geconstateerde schades waren echter dermate dat onderhoudsbudgetten niet toereikend waren om alle schades direct op duurzame wijze te kunnen herstellen. In samenwerking met REBO VvE Management heeft Concept ingenieurs de diverse schadebeelden van de drie flats onderzocht en de VvE’s geadviseerd bij het prioriteren van het benodigde onderhoud.

Onderzocht zijn:

  • Betonschades en scheurvorming in betonnen consoles onder galerijen.
  • Scheurvormingen in metselwerk.
  • Spouwankers in langsgevels.
  • Constructieve veiligheid uitkragende balkons (CUR 248 onderzoek)

 

Van kernboring tot potentiaalmetingen

Tijdens het onderzoek zijn zowel destructieve technieken (zoals kernboringen van de consoles en het uitnemen van stenen uit het metselwerk) als niet destructieve technieken (zoals dekkingsmetingen, potentiaalmetingen en visuele inspecties) ingezet. De resultaten van het veldonderzoek, aangevuld met het beproeven van diverse genomen monsters in het laboratorium, hebben geleid in een heldere diagnose van de waargenomen schadebeelden.

Voor alle schadebeelden is een advies geformuleerd t.a.v. het benodigde herstel. Tevens is de urgentie aangegeven zodat de VvE’s in de gelegenheid werden gesteld de investeringen over meerdere jaren te spreiden.