CUR 248

onderzoek balkons en galerijen

Hoofdbeeld---202_2020_Concept_Zutphen_010.jpg

De rijksoverheid heeft een onderzoeksplicht ingesteld voor galerijflats die zijn gebouwd voor 1975: eigenaren moeten de constructieve veiligheid van de galerijvloeren en balkonvloeren laten onderzoeken. Het onderzoeksprotocol is beschreven in de CUR-publicatie 248.

De constructieve veiligheid van gebouwen moet voldoen aan de publieksrechtelijke eisen zoals vastgelegd in het Bouwbesluit. CUR 248 is een protocol voor het onderzoeken en beoordelen van de constructieve veiligheid van uitkragende balkons en galerijvloeren van galerijflats die zijn gebouwd tussen 1950 en 1970.

De roep om een onderzoeksprotocol klonk nadat, in 2011, een galerijplaat op de 9e verdieping van de Antillenflat in Leeuwarden bezweek en verschillende ondergelegen platen in zijn val meenam. Hoe kon dit gebeuren? En hoe kan het voorkomen worden? Uit onderzoek bleek dat drie (samenhangende) technische aspecten een bedreiging vormen voor de constructieve veiligheid van uitkragende gewapende betonvloeren: een te laag geplaatste bovenwapening, een te hoge permanente belasting en het ontstaan van scheuren, waardoor chloriden binnendringen, met putcorrosie tot gevolg.

Met behulp van CUR 248 kunnen onveilige situaties tijdig worden herkend zodat indien nodig snel herstelmaatregelen genomen kunnen worden.

Concept ingenieurs is gespecialiseerd in het inspecteren van uitkragende betonnen balkons en galerijvloeren. Wij hebben de expertise en de instrumenten om uw vloeren te beoordelen conform CUR 248:

  • Dossieronderzoek indien beschikbaar;
  • Verkennend onderzoek naar de vloerconstructie en wapening;
  • Constructieve beoordeling van het draagvermogen;
  • Onderzoek naar aanwezigheid van scheuren en chloriden;
  • Vaststellen van corrosieactiviteit en de aanwezigheid van putcorrosie op de wapeningsstaven;
  • Vaststellen van de betondruksterkte.

 

Een CUR 248 onderzoek van Concept ingenieurs heeft altijd als resultaat dat uw balkons en galerijen weer met een veilig gevoel gebruikt kunnen worden. Soms is daarvoor alleen een onderzoek al voldoende. In andere gevallen worden gebreken blootgelegd en begeleiden wij u bij het vinden van een passende oplossing.