Betoninspectie

202_2020_Zutphen_Babberich_019.jpg

De toepassingsgebieden van gewapend beton zijn eindeloos. Dat betekent ook dat de omstandigheden waaraan betonconstructies worden blootgesteld per situatie als dag en nacht van elkaar kunnen verschillen. Een goed gebouwde betonconstructies is bestand tegen de meeste omstandigheden. Toch zijn betonschades aan de orde van de dag. Degradatie van betonconstructies kan door diverse verschijnselen worden veroorzaakt:

  • Aantasting door inwendige oorzaken (bijvoorbeeld door reactieve of sulfaathoudende toeslagmaterialen).
  • Aantasting door uitwendige oorzaken (bijvoorbeeld door vorst en nat/droogwisselingen i.c.m. dooizouten, indringing van zuren of zouten van zwakke basen, of door mechanische schade, verhinderde vervorming of blootstelling aan brand).
  • Aantasting door corroderende wapening.

Bij sommige betonschades is de aard en oorzaak evident en volstaat een visuele inspectie. Andere betonschades vereisen grondiger onderzoek. Wij hebben uiteenlopende technieken tot onze beschikking om alles is onderzoeken wat nodig is om tot een betrouwbare diagnose te komen.

Gerelateerde projecten