Betonnen consoles

202_2020_Zutphen_Babberich_030.jpg

Bij veel galerijflats worden de balkon- en galerijplaten ondersteund door uitkragende betonnen consoles. Om de volgende reden hebben wij bij deze console regelmatig te maken met betonschades:

  • Door lekkende voegen tussen de galerijplaten bovenop de consoles zijn de consoles afwisselend nat en droog. Tevens kan het lekwater dooizouten (chloriden) mee nemen die tegen gladheid op de galerijen worden uitgestrooid. Onder deze omstandigheden is sprake van een verhoogd risico op wapeningscorrosie.
  • De betonnen consoles zijn vaak als prefab elementen tijdens de bouw verwerkt. Om de productiesnelheid van de prefab consoles te verhogen werd in de jaren ’60 en ’70 geregeld calciumchloride aan het betonmengsel toegevoegd. Later werd pas duidelijk dat de chloriden wapeningscorrosie veroorzaken en tot degradatie van het gewapende beton kunnen leiden.

Omdat bij uitkragende consoles de hoofdwapening bovenin de doorsnede ligt, komt het chloride houdende lekwater direct op de meest kwetsbare plek van de console terecht. Vervelend daarbij is dat wapeningscorrosie door chloriden pas in een laat stadium aan het oppervlak zichtbaar wordt en er op dat moment mogelijk al sprake is van een significant sterkteverlies.

Om bovenstaande redenen besteden wij tijdens het inspecteren van balkons en galerijen altijd extra aandacht aan de conditie van de consoles. Regelmatig vormen de consoles alleen de aanleiding van de inspectie. De volgende werkzaamheden voeren wij hierbij regelmatig uit:

  • Inspectie betonschades en betononderhoudskundig onderzoek
  • Toetsen van de (resterende) draagkracht
  • Hersteladvies
  • Ontwerp en monitoring van kathodische bescherming

Gerelateerde projecten