Balkons en galerijen

202_2020_Concept_Zutphen_031.jpg

Balkons en galerijen zijn om verschillende redenen onderhoud behoevende elementen van een gebouw:

  • Blootstelling aan weer en wind en intensief gebruik door bewoners.
  • Hoge esthetische eisen in verband met uitstraling van de entree naar de woningen.
  • Constructieve risico’s met het oog op uitkragende elementen.
  • Koudebruggen tussen buiten en binnenklimaat ten gevolge van doorgestorte verdiepingsvloeren.
  • Kans op lekkage door de hoeveelheid waterkerende aansluitdetails.

Verschillende incidenten hebben ertoe geleid dat gebouwbeheerders verplicht zijn de constructieve veiligheid van uitkragende balkons en galerijen te laten onderzoeken. Voor het behoud van de constructie en een comfortabel gebruik bestaat vaak de behoefte om verder te kijken naar alleen de constructieve eigenschappen. Concept ingenieurs is voor diverse woningcorporaties en VvE-beheerders de vaste adviseur die hen hierbij ondersteund.

Voor balkons en galerijen voeren wij alomvattende nspecties uit waarbij wij bijvoorbeeld letten op voegovergangen, waterkerende details, vloerafwerking, conditie balustrades, etc. Het resultaat van onze inspecties is een volledig instandhoudingsadvies inclusief eventuele maatregelen voor het behouden en eventueel opwaarderen.

Gerelateerde projecten