Parkeergarages

204_2017_Van_Heekgarage_Enschede_001.jpg

Bij parkeergarages komen wij regelmatig een diversiteit aan schadebeelden tegen. Betonschades door corroderende wapening, lekkage en scheurvorming zijn hier slechts enkele voorbeelden van. De omstandigheden waaraan parkeergarages worden blootgesteld moeten ook niet worden onderschat.

  • Parkeergarages worden blootgesteld aan weer en wind. Ook overdekte parkeergarages hebben te leiden onder weersomstandigheden. Water komt via de voertuigen op de parkeerdekken terecht. Dit water kan bovendien dooizouten bevatten die op de openbare weg zijn uitgestrooid om gladheid tegen te gaan. Deze omstandigheden vergroten de kans op het roesten van de wapening
  • Parkeergarages zijn vaak ranke constructies waardoor de voertuigen een belangrijk aandeel vormen in de totale af te dragen belasting. De constructie van de parkeergarage heeft daardoor te kampen met relatief hoge spanningswisselingen en vervormingen die door voertuigbewegingen worden veroorzaakt. Onder andere hierdoor zijn lekkende dilataties een vaak gehoorde klacht.
  • Tegenwoordig worden veel parkeergarages opgetrokken uit prefab elementen. Een bouwmethode waarbij snel en met relatief weinig overlast kan worden gebouwd. Helaas zien we dat verbindingsdetails tussen de prefab elementen opvallend vaak slecht zijn ontworpen en/of uitgevoerd. Bij deze garages komen we bijvoorbeeld veel betonschades tegen die zijn veroorzaakt door verhinderde vervorming.
  • Veel parkeergarages worden geheel of gedeeltelijk onder grondwaterniveau gerealiseerd. De afvoer van hemelwater en de waterdichtheid van de kelder zijn soms problematisch.

Door de diversiteit aan schadebeelden vergt elke parkeergarage een eigen afgewogen inspectieplan. Voor parkeergarages geldt wel altijd dat een goed onderzoek begint bij het in kaart brengen en begrijpen van de werking en krachtsafdracht van de constructie.

Op basis van dossieronderzoek en een combinatie van inspectietechnieken ter plaatse brengen wij de conditie van een parkeergarage in kaart en wordt de oorzaak achter waargenomen schades blootgelegd.