Onderhoudsconditie in beeld gebracht

Onderhoudsconditie-in-beeld-gebracht-(Project-Floriszstraat-e.o.).jpg

In opdracht van woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem heeft Concept Ingenieurs de onderhoudsconditie van 4 galerijflats in beeld gebracht. Op basis van een visuele inspectie is vastgesteld welke onderdelen van de gebouwschil aandacht behoeven met het oog op de gewenste restlevensduur.

Hersteladvies voor risicovolle schades

Voor enkele risicovolle schades is een hersteladvies geformuleerd. Dit betrof onder andere de betonnen galerijen, het gevelmetselwerk, de stalen consoles en de balustrades. Tevens is een meer-jarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld die voor Volkshuisvesting de leidraad zal vormen voor het beheer van de complexen gedurende de komende 25 jaar.

Uitgevoerde onderzoeken:

Ruud Meijer
Meer weten?

Neem contact op.