Infra

Infra

Uniek aan Concept ingenieurs is de specialistische kennis op het gebied van uiteenlopende aspecten die belangrijk zijn voor de constructieve veiligheid en levensduur van civiele kunstwerken.

Dit omvat constructieve componenten (zoals opleggingen, tuiconstructies en dempers), versterkingstechnieken (zoals lijmwapening, (externe) voorspanning en ondersteuningsconstructies), reparatietechnieken (zoals kathodische bescherming, spuitbeton en injectietechnieken) en bijzondere inspectiemethodes (zoals load testing, conditiemetingen en akoestische technieken).

Het brede karakter van onze kennis stelt ons in staat om uit te zoomen en voor elk vraagstuk op objectieve wijze de beste oplossingsrichting te adviseren. Bijzonder daarbij is dat het brede karakter niet ten koste gaat van het specialisme. De wijze waarop deskundigheid op het gebied van zoveel diverse technieken binnen één bureau gebundeld is, is in Nederland ongeëvenaard.

Met dit als basis werken we als kennispartner voor diverse opdrachtgevers in de infra-sector (gemeenten, provincies en landelijke overheden). De diensten de we daarbij verlenen kunnen als volgt worden samengevat:

  • Inspectie en monitoring (zowel op systeem- als op componentniveau)
  • Herberekeningen (NEN 8700)
  • Instandhoudingsadviezen
  • Ontwerp van constructieve maatregelen en componenten
  • Ontwerp van verduurzamende maatregelen
  • Ontwerp en toetsing van uitvoeringsmethodes