Toestandsinspectie conform CUR aanbeveling 117

IMG_4531-2600px.jpg

In opdracht van de gemeente Smallingerland heeft Concept Ingenieurs conform CUR aanbeveling 117 een toestandsinspectie uitgevoerd aan de markante fietsbrug ‘De Slinger’ te Drachten.

De brug is gerealiseerd in 2005. Door de markante slingerende vorm van de tuibrug en een aanrijding enkele jaren geleden, zijn er enkele bijzondere aandachtspunten ten aanzien van het gedrag en de veroudering van de staalconstructie. Bovendien ontbrak goed inzicht bij de gemeente ten aanzien van algehele staat van onderhoud. Met een grondig onderzoek heeft Concept Ingenieurs de conditie en het constructieve gedrag van de 250 meter lange brug in beeld gebracht.

Onderzoeken conform CUR aanbeveling 117

Om tot een betrouwbare diagnose te komen en om voor de gemeente een goede basis te kunnen leggen voor het beheer van de brug gedurende de komende decennia is de toestandsinspectie (B2) aangevuld met de volgende verdiepende onderzoeken conform CUR aanbeveling 117.

  • B5 – Hersteladvies voor waargenomen gebreken
  • C1 – Risico-analyse
  • C2 – Meerjaren onderhoudsplanning en budgetraming
  • C4 – Analyse restlevensduur
  • D4 - Specifieke meetwerkzaamheden en aanvullende bereikbaarheidsvoorzieningen. Waaronder kabelkrachtmetingen, 3D-scannen en een deformatiemeting.

Kabelkrachtmetingen

Een special binnen het onderzoeksproject wordt gevormd door de benodigde kabelkrachtmetingen. Concept ingenieurs heeft speciale stoelen voor de tuiankers ontworpen zodat de tuikrachten met de bijbehorende hydrauliek en meetequipment nauwkeurig kunnen worden gemeten.

Gebruikte technieken:

Ruud Meijer
Meer weten?

Neem contact op