Inventarisatie en Beheer

Van quickscan tot planmatig meerjarig beheer. Concept Ingenieurs zorgt voor een programmatische aanpak.

visuele-inspectie.jpg

Concept Ingenieurs ondersteunt zijn opdrachtgevers bij het beheren van hun bezit. Of het nu gaat om de inventarisatie van een areaal woningen of het in kaart brengen van kunstwerken in een gemeente of provincie. Onze diensten variëren daarbij van een eenmalige quickscan tot en met het meerjarig beheer. De aanpak is doelmatig en efficiënt.

Quickscan van uw bezit

Bij een quickscan inventariseren wij op globaal niveau de componenten van uw bezit die bepalend zijn voor de levensduur en constructieve veiligheid. Op basis van bepaalde kenmerken kan worden vastgesteld of er sprake is van risico’s die nader onderzoek behoeven. 

Concept Ingenieurs zoekt naar de samenhang in het areaal en staat voor een programmatische aanpak, waarbij gestreefd wordt naar een volledig overzicht in de status van het bezit. Zeker ook omdat verloop in het bezit ertoe kan leiden dat onderzoeksprogramma’s al snel achterhaald zijn.

Onderhoud behoevende onderdelen in een oogopslag in beeld

Een quickscan omvat een schouw ter plaatse door één van onze bouwtechnisch adviseurs aangevuld met een dossieronderzoek voor zover beschikbaar. Het resultaat is een helder overzicht per object. In één oogopslag wordt duidelijk hoe uw bezit er voor staat en of specifieke componenten nader onderzoek behoeven.

Ruud Meijer
Geïnteresseerd?

Neem gerust contact met ons op voor een quickscan!

Gerelateerde projecten