Toetsen en adviseren

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash.jpg

Constructieve veiligheid en functionele instandhouding vormen de rode draad van onze werkzaamheden. Het vertrekpunt van veel van onze onderzoeken draait om het duurzaam borgen van de veiligheid tijdens het gebruik van constructies. Wij ondersteunen eigenaren en beheerders in de verantwoordelijkheid die ze daarvoor dragen. Op doelmatige wijze toetsen wij de draagkracht en restlevensduur van risicovolle en vitale constructie onderdelen. Elk onderzoek wordt afgerond met een helder advies welke bruikbare handvatten geeft voor een eventueel benodigd vervolg. Vanzelfsprekend begeleiden wij onze opdrachtgevers bij de opvolging daarvan.

Constructieve veiligheid

Van bepaalde type constructies is bekend dat deze onvoldoende sterkte kunnen bezitten. Afhankelijk van het bezwijkmechanisme kan dit leiden tot acuut gevaar voor de gebruiker en diens omgeving. Denk aan balkons, galerijen, kopgevels en tandopleggingen. Calamiteiten uit het recente verleden hebben laten zien dat vaak sprake is van een combinatie van factoren die tot bezwijken hebben geleid. De optelsom van ongelukkige ontwerpdetails, een gebrekkige uitvoering en degradatie tijdens het gebruik kan leiden tot een ontoereikende draagkracht waardoor de constructie op een zeker moment bezwijkt. Met alle gevolgen van dien. Een goed inzicht en veel ervaring met al deze aspecten is van belang om de veiligheid van een constructie volledig in beeld te kunnen brengen.

Kopgevel onderzoek / spouwanker onderzoek

Bij metselwerk gevels worden spouwankers blootgesteld aan omstandigheden die tot degradatie van de verankering van het buitenspouwblad kunnen leiden.  Naar aanleiding van diverse incidenten is door SBR een uniform protocol opgesteld. Dit is het ‘Protocol voor het inspecteren, beoordelen en herstellen. Constructieve veiligheid bestaande metselwerkbuitenspouwbladen’.

Lees meer Lees meer
 
Consoles

Bij veel galerijflats worden de balkon- en galerijplaten ondersteund door uitkragende betonnen consoles. Door lekkende dilataties en soms ook ingemengde chloriden in het beton heeft de wapening het vaak zwaar te verduren. Door de ligging direct onder de dilataties is het juist de hoofdwapening die als eerste wordt blootgesteld aan schadelijke omstandigheden. Degradatie van de hoofdwapening kan resulteren in een constructief onveilige situatie. Door combinatie van veldonderzoek en constructieve toetsing controleren wij de resterende draagkracht van consoles.

Lees meer Lees meer
 
Constructieve veiligheid van uitkragende balkon- en galerijvloeren – CUR publicatie 248

De rijksoverheid heeft een onderzoeksplicht ingesteld voor galerijflats die zijn gebouwd voor 1975: eigenaren moeten de constructieve veiligheid van de galerijvloeren en balkonvloeren laten onderzoeken. Het onderzoeksprotocol is beschreven in de CUR-publicatie 248.

Lees meer Lees meer

 

Restlevensduur

Voor het beheer van een constructie is inzicht in de restlevensduur essentieel. Concept ingenieurs hanteert een aanpak waarbij de restlevensduur vanuit twee perspectieven wordt geanalyseerd:

  • Constructief: Op basis van veldonderzoek worden de werkelijke eigenschappen van een constructie in kaart gebracht. Denk aan betonkwaliteit en de configuratie, ligging en sterkte van de wapening. Op basis van deze gegevens berekenen onze constructeurs vervolgens de sterkte van de constructie en analyseren zij hoeveel ruimte er nog is voor belastingen die in de toekomst te verwachten zijn.
  • Onderhoudskundig: Veel schademechanismes ontwikkelen zich in de loop der tijd. Denk aan carbonatatie van beton, het indringen van chloriden of het afnemen van de wapeningsdoorsnede. Op basis van veldonderzoek en een daarop volgende analyse kunnen wij een betrouwbare inschatting maken van het moment waarop het einde van de levensduur wordt bereikt of wanneer groot onderhoud noodzakelijk zal zijn.
     

Advies: niets doen, herstellen, vervangen of opwaarderen

Dankzij de expertise op het gebied van onderhoud en degradatieprocessen enerzijds en beheer en herstelmethodieken anderzijds is Concept ingenieurs is een uitstekende partner bij het uitwerken van een passende onderhoud strategie. Bij elke situatie spelen andere belangen. Voor twee identieke constructies met een vergelijkbare staat van onderhoud zouden zomaar twee verschillende onderhoudsprincipes kunnen worden gevolgd wanneer afwijkende belangen hier een aanleiding toe geven. Wij begeleiden onze opdrachtgevers bij deze afwegingen.

Ruud Meijer
Meer weten?

Neem contact op