Kopgevelonderzoek

hoofdbeeld - 202_2020_Concept_Zutphen_114.jpg

Ondanks landelijke aandacht voor de stabiliteit van metselwerk kopgevels is het elk jaar weer raak zodra het stormseizoen is aangebroken. Berichten over ingestorte gevels met foto’s van een berg bakstenen op straat verspreiden zich dan in de media. Gelukkig blijft het dankzij de slechte weersomstandigheden meestal bij materiele schade maar het risico op persoonlijk letsel bij instortende gevels is van een onacceptabel niveau. Bij Concept ingenieurs werken we hard aan het in kaart brengen en opwaarderen van de slechte gevels.

Enkele berichten in media van februari 2020

Concept ingenieurs heeft een indrukwekkende staat van dienst als het gaat om kopgevel onderzoek. Veel woningcorporaties en VvE’s vragen ons om de conditie van de spouwankers en de constructieve veiligheid van de metselwerk buitenspouwbladen te onderzoeken. Op basis van deze onderzoek historie wordt ook duidelijk dat het onderzoek echt nodig is. In veel van de onderzochte gevels voldoet de verankering van de metselwerk buitenspouwbladen niet aan de normen. Regelmatig worden gevaarlijke situaties aangetroffen.

Bij metselwerk gevels worden spouwankers blootgesteld aan omstandigheden die tot degradatie van de verankering van het buitenspouwblad kunnen leiden.  Naar aanleiding van diverse incidenten is door SBR een uniform protocol opgesteld. Dit is het ‘Protocol voor het inspecteren, beoordelen en herstellen. Constructieve veiligheid bestaande metselwerkbuitenspouwbladen’.

Concept Ingenieurs hanteert een doeltreffende onderzoeksmethode waarbij een helder en volledig beeld wordt gegeven van de veiligheid van de gevel. Dit onderzoek is geheel in lijn met het SBR-protocol. Op basis van de inspectieresultaten beoordelen wij met een controleberekening de constructieve veiligheid van de verankering van het buitenblad aan het binnenblad.

Het volgende vinden wij belangrijk bij de aanpak van het kopgevelonderzoek:

  • Veilige uitvoering van de werkzaamheden voor zowel de omgeving als voor ons personeel. De benodigde bereikbaarheidsvoorzieningen (hoogwerker of kraan met manbak) vormen daarbij een aandachtspunt. Om die reden voeren wij de inspectie ter plaatse altijd uit met minimaal 2 man:
  • Heldere communicatie over onze werkzaamheden:
  • Gepaste aandacht voor de situatie van de bewoners:
  • Duidelijkheid en betrouwbaarheid van onze onderzoeksrapporten.
Ruud Meijer
Meer weten?

Neem contact op.
 

Gerelateerde projecten