Betonconstructie Noodverkeerstoren Schiphol geïnspecteerd

IMG_4843.JPG

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is zuinig op haar bezit en laat vitale onderdelen periodiek inspecteren. Met de periodieke inspectie wordt geborgd dat eventuele veroudering tijdig wordt gesignaleerd. Dit geldt ook voor de Noodverkeerstoren op Schiphol. De betonconstructie van de 50 meter hoge toren is volledig geïnspecteerd conform CUR Aanbeveling 72.

Tot de oplevering van de huidige verkeerstoren van Schiphol in 1992 deed de oude toren uit 1964 dienst als verkeerstoren. Sinds die tijd is de toren in gebruik als reserve verkeerstoren en als waarneemlokatie van KNMI. In die hoedanigheid vormt de noodtoren nog steeds een vitaal onderdeel in het bezit van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Om veilig gebruik van de noodtoren ook in de toekomst te waarborgen, heeft Concept ingenieurs in opdracht van LVNL de conditie van de betonnen toren onderzocht. In lijn met CUR Aanbeveling 72 is de betonconstructie 100% op handafstand geïnspecteerd, is de betondekking op de wapening in kaart gebracht en zijn kernboringen uitgevoerd voor nadere beproeving. Op basis van de onderzoeksresultaten is een passend instandhoudingsadvies aan LVNL uitgebracht. Daarmee is een goede basis gelegd voor het continueren van het doelmatige beheer en onderhoud van de toren in de toekomst.

Ruud Meijer
Meer weten?

Neem contact op.