Verhinderde vervorming bij parkeergarage

Project parkeergarage de Parade Bergen op Zoom.jpg

Tegenwoordig worden veel parkeergarages opgetrokken uit prefab elementen. Een bouwmethode waarbij snel en met relatief weinig overlast kan worden gebouwd. Helaas zien we dat verbindingsdetails tussen de prefab elementen opvallend vaak slecht zijn ontworpen en/of uitgevoerd.

Bij deze garages komen we bijvoorbeeld veel betonschades tegen die zijn veroorzaakt door verhinderde vervorming. Dit was ook het geval bij parkeergarage de Parade in Bergen op Zoom. Doordat de balkenstructuur van de garage niet voldoende vrij kon vervormen werden spanningen opgebouwd in de dookverbinding met de onderliggende kolommen. De kolommen werden als het ware door de krimpende balken uit elkaar getrokken.

 

Gebrekkig aansluitdetail

Dit veroorzaakte ernstige schade ter plaatse van de balkopleggingen. Het gebrekkige constructieve aansluitdetail is opgelost door de dookverbinding aan te passen en een extra oplegging voor de balken te creëren aan weerzijden van de kolommen. Met speciale vijzelbare opleggingen is versterking geactiveerd. Concept ingenieurs is betrokken geweest bij de diagnose van de problematiek en het ontwerp van de versterking.

Uitgevoerde onderzoeken:

Ruud Meijer

Meer weten?

Neem contact op.