Kathodische bescherming

voor Parkeergarage Heuvelpoort

Project Heuvelpoortgarage.jpg

De Parkeergarage Heuvelpoort in Tilburg is uitgebreid. De oude bioscoop is gesloopt en heeft plaats gemaakt voor een verlenging van de parkeervloeren. Deze uitbreiding is direct aangegrepen om het bestaande gedeelte van de garage grondig te renoveren. Het huzarenstukje van de renovatie is het kathodische beschermingssysteem, dat op 4 van de 11 niveaus is aangebracht.

Het KB-systeem van maar liefst 2000 m2 zorgt ervoor dat het corroderen van het wapeningstaal gegarandeerd wordt gestopt. Ondanks de hoge chloridengehaltes en het gecarbonateerde beton welke tijdens inspecties zijn aangetroffen. Een voordeel daarbij is dat de omvangrijke betonschades dankzij het KB-systeem eenvoudiger kunnen worden gerepareerd.

Sensoren voor monitoren KB

Voor de Heuvelpoortgarage is gekozen voor kathodische bescherming op basis van opgedrukte stroom. De anodes zijn hierbij gevormd door geactiveerd titanium strippen welke naderhand zijn overlaagd door een polymeer versterkte cementgebonden egalisatiemortel. Onderzoek aan de bestaande constructie heeft geleid tot het opdelen van het systeem in verschillende zones zodat de beschermstroom per zone juist kan worden afgesteld op basis van de stroombehoefte. De stroombehoefte wordt beïnvloed door variaties in onder andere vocht, chloride concentraties en wapeningsdichtheid. Per zone zijn speciale sensoren in het beton aangebracht zodat kan worden gemonitord of de toegepaste beschermstroom voldoende is om het corrosieproces te onderdrukken.

Concept ingenieurs heeft het ontwerp van het KB-systeem verzorgd. Tot 10 jaar na oplevering zullen wij ook de werking van het systeem monitoren en beheren. Dankzij de remote functie van de toegepaste installatie kan op elk gewenst moment de werking van het systeem op afstand worden gecontroleerd en/of worden bijgesteld. Dankzij de investering in het KB-systeem heeft de eigenaar van de garage zich voor de komende decennia verzekerd van parkeerbeheer zonder wapeningscorrosie.

Uitgevoerde onderzoeken:

Ruud Meijer
Meer weten?

Neem contact op.