Inspectie verankering gevelelementen

Inspectie-verankering-gevelelementen-2600px.jpg

Twee flats op de Johan de Wittlaan te Arnhem zijn voorzien van diverse betonnen gevelelementen. Het gaat om dakrandelementen, betonnen borstweringen en sierlateien. De elementen zijn bij de bouw als prefab onderdelen aangeleverd en met stekken verankerd in de ter plaatse gestorte betonnen vloeren.

Tijdens een schouw is geconstateerd dat de veiligheid van de verankering van vooral de sierlateien in het geding was. Vanwege het risico op persoonlijk letsel van bewoners en passanten bij vallende onderdelen heeft Volkshuisvesting Arnhem direct maatregelen getroffen en aan Concept Ingenieurs gevraagd de situatie te inventariseren. Alle betonnen gevelelementen zijn met spoed op handafstand geïnspecteerd. 

Met niet destructieve technieken (zoals ultrasoon metingen) is de kwaliteit van de betonnen delen geverifieerd. Voor situaties waarbij degradatie van de verankering is geconstateerd is een eenvoudig ontwerp gemaakt voor versterking.

Uitgevoerde onderzoeken:

Gebruikte technieken:

Ruud Meijer
Meer weten?

Neem contact op.