Beheer en periodieke keuring hijsbalken

Hoofdbeeld--202_2020_Amsterdam_Hijsbalken_039.jpg

Wanneer een inspectie of een herberekening niet op een eenvoudige wijze het gewenste inzicht kunnen verschaffen in de veiligheid van een constructie kan proefbelasten een mooie oplossing zijn. Voor diverse woningcorporaties in Amsterdam verzorgen wij het beheer en de periodieke keuring van de hanebalken (of verhuisbalken/hijsbalken). De balken zijn soms decennia oud of dateren zelfs uit de 19e eeuw.

Door de ligging in de gevel zijn de balken bovendien extra kwetsbaar voor degradatie. Condensatie ter plaatse van de gevel kan bijvoorbeeld houtrot of corrosie in de hand werken op moeilijk inspecteerbare plekken. Voor beheerders van complexen met deze hanebalken is het erg belangrijk dat de constructieve veiligheid van de balken geborgd is. Huurders gebruiken de balken voor het ophijsen van hun huisraad terwijl ze zelf vaak onder de hijslast staan. Het bezwijken van een balk is dan een nachtmerrie scenario. Om die reden keuren en beheren wij de hanebalken zodat onze opdrachtgevers hun huurders zorgeloos van de balken gebruik kunnen laten maken.

3500 complexen in beheer

Voor het keuren van de hanebalken inspecteert onze constructeur de balk van binnen en van buiten. Hierbij worden de eigenschappen en aandachtspunten van de hijsbalk in kaart gebracht. Vervolgens wordt een proefbelasting ingepland waarbij ons uitvoerend inspectieteam de balken met beleid tot een vooraf vastgesteld gewicht beproeven. De keuringsresultaten en intervallen beheren wij voor onze opdrachtgevers in een speciaal hiervoor ontwikkelde database. Momenteel heeft Concept ingenieurs de hanebalken van circa 3500 complexen in beheer!

Uitgevoerde onderzoeken:

Ruud Meijer
Meer weten?

Neem contact op.