Hijsbalken (hanebalken)

Hoofdbeeld--202_2020_Amsterdam_Hijsbalken_039.jpg

De hijsbalk, ook wel hanebalk of verhuisbalk genoemd, is een veelgebruikte uitkragende constructie in de Nederlandse architectuur. Niet alleen oude grachtenpanden, maar ook nieuwe gebouwen zijn vaak voorzien van zo’n horizontale balk om inboedel en andere goederen naar hoger gelegen verdiepingen te hijsen.


Regels Arbowet - aansprakelijk voor veiligheid

Hijsbalken die bedrijfsmatig gebruikt worden, bijvoorbeeld door bouwvakkers, leveranciers of verhuizers, dienen conform de Arbowetgeving jaarlijks gekeurd te worden (Arbobesluit art. 7.4-a). Wordt een hanebalk particulier gebruikt, dan is de gebouweigenaar of beheerder verantwoordelijk voor de veiligheid.

Door de positie van de balk (condensatie van vocht ter plaatse van inklemming in de gevel) en de ouderdom van de panden (vaak > 100 jaar) zijn de hanebalken aan degradatie onderhevig. Doordat gebruikers onder de hijslast staan tijdens het gebruik van de hanebalk is de kans op persoonlijk letsel bij bezwijken reëel. Om die reden is het extra belangrijk dat de hijsbalken goed worden onderhouden en dat de veiligheid wordt geborgd.

Hijsbalk keuren door Concept Ingenieurs

Wilt u het risico afdekken dat er ongelukken gebeuren door gebrekkige hijsbalken? Laat een inspectie en keuring uitvoeren door Concept Ingenieurs. Wij hebben samen met onze partners een protocol ontwikkeld op basis waarvan wij jaarlijks honderden balken keuren.

Ruud Meijer
Meer weten?

Neem contact op.
 

Gerelateerde projecten