Kelders

shutterstock_1103729561.jpg

Lekkage in kelders is een veel gehoorde klacht. Zowel bij nieuwe als oude gebouwen. Variatie in grondwaterstanden en gebrekkig uitgevoerde aansluitdetails zijn slechts twee van de oorzaken die hieraan ten grondslag kunnen liggen. Door de wijze waarop water zich kan verplaatsen is de bron van de lekkage met het blote oog soms moeilijk vast te stellen. Het boven water krijgen van de oorzaak vergt daarom een doelmatige aanpak. Voor het onderzoeken van kelderlekkage doorlopen wij afhankelijk van de situatie verschillende stappen:

  • Dossieronderzoek indien beschikbaar.
  • Veldonderzoek (destructief / niet-destructie) voor zover dossier onvoldoende informatie verschaft.
  • Lekkage proef indien benodigd.
  • Advies over herstelmaatregelen.
Ruud Meijer
Meer weten?

Neem contact op.