Cursusaanbod

Cursusaanbod Concept ingenieurs heeft als bouwtechnisch adviesbureau een brede kennis over en ervaring met de gebouwschil. Concept ingenieurs deelt graag zijn ervaringen en biedt inzicht in zeer uiteenlopende onderwerpen door middel van een cursusaanbod dat continu vernieuwd en uitgebreid wordt.Agenda
Cursus betononderhoud voor vastgoedbeheerder (basis)

SCHRIJF U NU IN: CURSUSDATUM 21 JUNI 2018

Onderwerpen:
 • Techniek
 • Beton technologie
 • Schade oorzaken
 • Schadeherkenning
 • Reparatie methodiek
 • Cases hersteladvies beoordeling
 • Constructieve veiligheid
 • Meten

Waardevolle inzichten en kennis:
De cursus is gericht op vastgoedbeheerders, opzichters, inspecteurs en projectleiders die hun algemene kennis over beton en betonschades willen vergroten. Wij delen onze ervaringen en bieden meer inzicht in de materie van beton en betononderhoud.
Cursus coating en conserveringssystemen op beton en metselwerk
Onderwerpen:
 • Antislip vloercoatingen
 • Esthetische coatingvloeren
 • Technische coatingvloeren
 • Betonschilderwerk
 • Hydrofoberen van beton en metselwerk
 • Schilderen van metselwerk
 • Geschilderd metselwerk en na-isolatie

Waardevolle inzichten en kennis:
De cursus is gericht op vastgoedbeheerders, inspecteurs, opzichters, projectleiders en adviseurs die verantwoordelijk zijn voor conservering van beton en metselwerk. Wij delen onze kennis op het gebied van regelgeving, kwaliteitszorg, schades en recente ontwikkelingen.
Cursus constructieve veiligheid
Onderwerpen:
 • Problematiek
 • Regelgeving
 • Risico‚Äôs en verantwoording beheerders
 • Onderzoek
 • Herstel

Waardevolle inzichten en kennis:
De cursus is gericht op vastgoedbeheerders en projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gebouwen en de huurders. Wij delen onze kennis op het gebied van regelgeving en ervaringen vanuit de vele door ons uitgevoerde inspecties.
Cursus constructie onveilig, wat nu?
Onderwerpen:
 • Communicatie
 • Tijdelijke maatregelen
 • Aanpak herstel

Waardevolle inzichten en kennis:
De cursus is gericht op vastgoedbeheerders, bewonersconsulenten en projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gebouwen en de huurders. Wij delen onze kennis en ervaringen op het gebied van het hersteltraject naar een veilige situatie.
Cursus kathodische bescherming
Onderwerpen:
 • Chlorides en beton
 • Principe van corrosie
 • Principe van KB
 • Verschillende KB-systemen
 • Praktijkvoorbeelden
 • Monitoring en onderhoud van KB-systemen

Waardevolle inzichten en kennis:
De cursus is gericht op vastgoedbeheerders, projectleiders en vastgoedadviseurs die verantwoordelijk herstel en monitoring van betonconstructie
Cursus vocht en lekkageproblematiek
Onderwerpen:
 • Lekkages in parkeerkelders
 • Lekkages in kelders onder woningen
 • Vochtproblemen in en rond de woningen als gevolg van lekkage
 • Onderzoek naar de herkomst van lekkages
 • Praktijkvoorbeelden
 • Herstel van lekkage aanpak en systemen

Waardevolle inzichten en kennis:
De cursus is gericht op vastgoedbeheerders, inspecteurs, opzichters en projectleiders die geconfronteerd worden met problemen door vocht of lekkage. Wij delen onze kennis over oorzaken, onderzoek en herstel van vochtproblemen en lekkages.
Cursus geveltechniek
Onderwerpen:
 • Constructieve veiligheid
 • Renovatie spouwankers
 • Voegwerk
 • Hydrofoberen
 • Scheurvorming en herstel

Waardevolle inzichten en kennis:
De cursus is gericht op vastgoedbeheerders, inspecteurs, opzichters en projectleiders die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van gevels. Wij delen onze kennis op het gebied van regelgeving, kwaliteitszorg en recente ontwikkelingen.
Cursus betononderhoud voor vastgoedbeheerder (verdieping)
Onderwerpen:
 • Opfrissen kennis
 • Case schadeherkenning
 • Specifieke schades
 • Scheurvorming
 • Chlorides
 • Kathodische bescherming (KB)
 • kwaliteitszorg

Waardevolle inzichten en kennis:
De cursus is gericht op vastgoedbeheerders, opzichters, inspecteurs en projectleiders die hun kennis over beton en betononderhoud/herstel verder willen vergroten. Wij delen onze ervaringen en bieden meer inzicht in de materie van beton, betonschades en betononderhoud/herstel.
Cursus thermografie
Cursus betononderhoud en MJOP
Voorlichtingsbijeenkomst NEN-norm Slipweerstand
Medio 2015 werd de nieuwe NEN-norm op het gebied van slipweerstand een feit. In deze bijeenkomst wordt in detail ingegaan op de inhoud van de norm, bijbehorende meetmethode en de gevolgen voor het beheer van uw vastgoed.