Speciaal renovatie anker ontwikkeld voor Rijksmonument Lekstraatsynagoge

Lekstraat_61_63_Amsterdam_4.jpg

De gezette marmeren wandbekleding van de Lekstraatsynagoge in Amsterdam kwam los van het achterliggende metselwerk. Ook op 10 meter hoogte waren losse panelen aangetroffen. Het monument is momenteel in gebruik door een gerenommeerd veilinghuis. Om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen heeft gemeente Amsterdam aan Concept Ingenieurs gevraagd de stabiliteit van de wand te onderzoeken en te adviseren over de herstelmogelijkheden.

In samenwerking met TBP Bouw zijn de los zittende panelen geïnventariseerd. Vervolgens is de achterliggende metselwerk constructie van het monument in kaart gebracht en zijn verschillende herstelmogelijkheden aan de gemeente voorgelegd. Omdat alle bestaande verankeringstechnieken zichtbare sporen achter zouden laten en daarmee afbreuk zouden doen aan de monumentale status van het marmeren kunstwerk, heeft Concept Ingenieurs een speciale blinde verankering voor het marmer ontwikkeld en beproefd. Dit speciale renovatie anker is als alternatieve methode aan de gemeente voorgelegd. In nauwe samenspraak met de betrokken partijen (gemeente, monumentenzorg, aannemer) heeft de gemeente vastgesteld dat dit alternatief het meeste recht doet aan de verschillende belangen.

 

TBP Bouw heeft de door Concept Ingenieurs ontwikkelde renovatieankers inmiddels met succes en conform planning aangebracht. De stabiliteit van de wand en de veiligheid van de gebruikers is daarmee weer gewaarborgd. De gemeente Amsterdam en Concept Ingenieurs zijn tevreden over de samenwerking en het resultaat.