Toestandsinspectie opleggingen van 8 viaducten in de N281

inspectie-opleggingen_concept-ingenieurs_6645.jpg

Vooruitlopend op de reconstructie van de N281 heeft Concept Ingenieurs de opleggingen van 8 viaducten geïnspecteerd.

De inspecties zijn uitgevoerd in opdracht van Provincie Limburg. Omdat de toe te passen voegovergangen slechts een beperkte verticale vervorming op kunnen nemen, is groot onderhoud of vervanging van de ondergelegen opleggingen na uitvoering van de reconstructie ongewenst. De beperkte verticale vervormingscapaciteit van de voegovergangen zouden eventueel benodigde vijzelwerkzaamheden namelijk bemoeilijken. Concept ingenieurs heeft de onderhoudsbehoefte van de opleggingen in kaart gebracht zodat de provincie eventueel benodigd groot onderhoud aan de opleggingen kan inplannen vooruitlopend op het aanbrengen van de nieuwe voegovergangen. Daarbij is gefocust op onderhoud dat nodig is gedurende de levensduur van de voegovergangen (circa 15 jaar).

Alle opleggingen zijn op handafstand geïnspecteerd. Naast een visuele beoordeling zijn diverse metingen uitgevoerd. De meetresultaten zijn nodig om een goed onderbouwde uitspraak te kunnen doen over de functionele toestand van de opleggingen gedurende de restlevensduur van de viaducten. Een voorbeeld daarvan vormt het beoordelen (meten en berekenen) van de resterende dilatatiecapaciteit van de opleggingen in relatie tot de nog te verwachten vervormingen van het viaduct.

De inspecties en analyses hebben geresulteerd in een nauwkeurige conditiemeting en instandhoudingsadvies voor alle opleggingen van de 8 viaducten.

Ruud Meijer
Meer weten?
Neem contact op.