Toestandsinspectie Loevesteinviaduct Breda

Concept-Ingenieurs-toestandsinspectie-viaduct.jpg

In samenwerking met Adviesburo Fontein heeft Concept Ingenieurs voor gemeente Breda een toestandsinspectie uitgevoerd aan het Loevesteinviaduct.

Vooruitlopend op groot onderhoud is de conditie van de betonconstructie in kaart gebracht en is de aard en omvang van aanwezige betonschades vastgesteld. Tevens zijn op de steunpunten van het viaduct kernboringen uitgevoerd voor bepaling van de carbonatatie diepte en indringing van chloriden en zijn potentiaalmetingen en betondekkingsmetingen uitgevoerd.  Op deze wijze kan een betrouwbare voorspelling worden gedaan ten aanzien van de aard en snelheid van te verwachten degradatiemechanismen. Hiermee is een goede basis gelegd voor een doeltreffend herstel- en onderhoudsplan.

Concept-Ingenieurs-toestandsinspectie

In verband met de ligging van het viaduct in een belangrijk verkeersknooppunt binnen de gemeente, zijn alle inspectiewerkzaamheden ‘s nachts uitgevoerd met een gefaseerde stremming van de rijstroken en fietspaden.

Ruud Meijer
Meer weten?
Neem contact op.