Resterende spanning in voorspankabels getest

met nieuwe kruisboog

IMG_8276.jpg

Bij voorgespannen constructies (zoals vloeren, silo’s en brugdekken) zijn de voorspanelementen tijdens realisatie eenmalig op spanning gebracht. Gedurende de levensduur van een constructie kan de voorspanning door diverse invloeden afnemen. Bijvoorbeeld door ongewenste vervormingen van de constructie of door aantasting of relaxatie van het voorspanelement.

Tijdens herberekeningen of inspecties van bestaande constructies kan het inzicht ontstaan dat de resterende voorspanning essentieel is voor de sterkte van de constructie. Afhankelijk van de resterende veiligheidsmarges bieden aannames gebaseerd op gangbare theorieën dan niet voldoende zekerheid.
 

IMG_8276
Met deze kruisboog kan de voorspanning in de vrije lengte van de kabel worden gemeten

 

Voor deze situaties heeft een gespecialiseerd zusterbedrijf van Concept ingenieurs (Sixense) een nieuwe kruisboog ontwikkeld. Met deze kruisboog kan de voorspanning in de vrije lengte van de kabel worden gemeten zonder dat de zone rondom de verankeringen van de kabel wordt verzwakt. Concept ingenieurs heeft deze kruisboog tot haar beschikking en inmiddels op diverse locaties met succes toegepast!