Inspectie en instandhoudingsadvies 4 flats Immerloo II Arnhem

immerloo-II-Arnhem.jpg

Voor de 4 grote galerijflats van Immerloo II te Arnhem is gewerkt aan de onderhoudsprogrammering voor de komende 25 jaar. In opdracht van Volkshuisvesting Arnhem heeft Concept Ingenieurs de constructieve veiligheid en de onderhoudsconditie van de kopgevels en betonnen balkons en galerijen in kaart gebracht.

De inspectiewerkzaamheden omvatten onder meer:

  • Spouwanker onderzoek en inspectie metselwerkondersteuningen.
  • Visuele inspectie van balkons en galerijen.
  • Chloride onderzoek. Waaronder vergelijking met chlorideprofiel voorgaande jaren.
  • Dekkingsmetingen.

Op basis van de inspectieresultaten is een instandhoudingsadvies en MJOP opgesteld. Dit vormt voor de beheerder een belangrijke basis voor de exploitatiebegroting van de komende 25 jaar.

Ruud Meijer

Meer weten?
Neem contact op.