Hechtsterkteproeven na bezwijken externe gevelisolatie

Custom-made-hechtsterktemeter-2.JPG

Tijdens een fikse storm in februari 2022 is de externe gevelisolatie van een flat in Nijmegen afgewaaid. De gevelbekleding betrof EPS platen van het type ISPO / Isoned verlijmd op het betonnen binnenspouwblad. Het bezwijken van de gevel zette vraagtekens bij de constructieve veiligheid van de overige kopgevels van het complex, bestaande uit 5 overeenkomstige flats, die van hetzelfde ISPO systeem zijn voorzien. In opdracht van Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau heeft Concept Ingenieurs de constructieve veiligheid van de gevelbekleding op de kopgevels onderzocht.

Uit de analyse van Croes werd duidelijk dat de hechtsterkte van de toegepaste lijm 0,25 N/mm2 zou moeten bedragen met een minimum van 0,08 N/mm2. Deze bandbreedte ligt onder het meetbereik van gangbare hechtsterktemeters zoals de Proceq DY-206 (meetbereik 0,3 tot 3,0 N/mm2). Daarom heeft Concept Ingenieurs een meetopstelling ontworpen specifiek voor deze toepassing.

Met deze custom made hechtsterktemeter en een visuele inspectie is op pragmatische wijze een representatieve steekproef uitgevoerd. De gebreken van het gevelsysteem zijn hiermee duidelijk aan het licht gekomen. Bovendien kon op basis van het onderzoek een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen veilige en onveilige gevels. Versterkingsmaatregelen hebben daardoor gericht plaats kunnen vinden waarmee een doelmatige besteding van de budgetten van de eigenaar is geborgd.

Na uitvoering van het onderzoek zijn de proefvlakken weer vakkundig hersteld.

 

NB. Voor de oplettende kijker: In verband met de lage hechtsterkte van enkele proefstukken is besloten deze in die gevallen niet vooraf aan te boren. Daarmee is getracht verstoring van het hechtvlak ten gevolge van de voorbewerking te voorkomen. Het hechtvlak van het proefstuk is achteraf op alternatieve wijze nauwkeuring vastgesteld.

Ruud Meijer

Meer weten?
Neem contact op.