Gouden Lid Platform Voegovergangen en Opleggingen

IMG_4957.JPG
pvo-logo

Concept Ingenieurs Gouden Lid Platform Voegovergangen en Opleggingen

Concept Ingenieurs is gouden lid geworden van het Platform voegovergangen en opleggingen (PVO). Met Ruud Meijer als vertegenwoordiger in de stuurgroep. Na diverse bijdragen aan bijvoorbeeld de digitale handboeken en de meerdaagse cursus, wordt hun betrokkenheid bij het platform daarmee geïntensiveerd. De ontwikkelingen binnen het PVO op het gebied van instandhouding en kennisdeling sluiten perfect aan bij de dienstverlening van Concept Ingenieurs. Het gouden lidmaatschap doet daar recht aan. Bovendien biedt het de gelegenheid om op strategisch niveau mee te werken aan het succes van het platform.