Uitkragende balkons en galerijvloeren

cur-248-header.png

Constructieve veiligheid van uitkragende balkons en galerijvloeren

Het Ministerie van Wonen en Rijksdienst heeft een onderzoeksplicht ingesteld voor galerijflats die zijn gebouwd voor 1975: eigenaren moeten vóór 1 juli 2017 de constructieve veiligheid van de galerijvloeren en balkonvloeren hebben laten onderzoeken. Het onderzoeksprotocol is beschreven in de CUR-publicatie 248.
 

Concrete en permanente oplossingen

Concept Ingenieurs biedt permanente oplossingen als het gaat om constructieve versterking en verankering. Onder meer door ingefreesde of verlijmde NSM-koolstofwapening, of door de permanente belasting van de galerijvloeren te verlichten, zodanig dat de galerijen constructief weer voldoen aan de huidige wet- en regelgeving conform de CUR 248.
 

Sika Koolstofwapening

Een van de vele oplossingen voor constructief herstel van uitkragende balkons en galerijvloeren. Wij werken met NSM-koolstofwapening van Sika. Een beproefd systeem van een wereldwijd opererende fabrikant, met alle voordelen van dien!

De Sika voordelen

 • Controleerbaarheid tijdens applicatie
 • Projectberekening door fabrikant bijgevoegd, uitgevoerd door onafhankelijke constructiebureaus
 • Maximale controle op de uitvoering
 • Structurele versterking

CUR 248 regelgeving

CUR 248 omvat een protocol voor het uitvoeren van onderzoek naar en beoordeling van de constructieve veiligheid galerijflats. Het gaat hierbij om de uitkragende gewapende betonvloeren en specifiek om de vloeren die monoliet verbonden zijn aan de betonnen verdiepingsvloer en/of gevelbalk.

Er zijn drie technische oorzaken, die in samenhang beschouwd moeten worden.

 1. Putcorrosie op de wapening
 2. Lagere hoogtepositie van de wapening
 3. Hogere belasting op de vloerplaten
   

Putcorrosie op wapening

De aanwezigheid van putcorrosie op de wapening ten gevolge van chloriden, die via scheuren zijn ingedrongen. Putcorrosie kan verkend worden door een beoordeling van de buigtrekspanningen en de daaruit af te leiden kans op scheurvorming. Een verdere verkenning van dit aspect vereist destructieve onderzoeksmethoden, zoals boringen of chloridegehalte en/of potentiaalmetingen.
 

Positie en belasting

Bij de laatste twee aspecten gaat het om een lagere hoogtepositie van de wapening en een hogere belasting op de vloerplaten, dan waarvan men is uitgegaan in het ontwerp. Bij constructies, waarvan berekeningen en/of tekeningen bekend zijn, kan meestal met niet-destructieve methoden voldoende goed worden onderzocht. Als tekeningen en berekeningen ontbreken, is echter veelal destructief onderzoek nodig om een goede inschatting van het risico op een constructief onveilige situatie te kunnen maken. De constructieve veiligheid moet publiekrechtelijk voldoen aan de eisen die in het Bouwbesluit zijn beschreven voor bestaande bouw.
 

Onderzoek Putcorrosie

Om het uitvoeren van een uitgebreid onderzoek naar de kans op putcorrosie, verantwoord te kunnen uitstellen, is in het protocol een rekenkundige toets voorzien met een gereduceerde wapeningsdoorsnede. Indien hierbij aan de eisen wordt voldaan, dan wordt het risico op onvoldoende draagvermogen ten gevolge van een aantasting door putcorrosie op korte termijn, voldoende klein geacht. Veelal is het dan echter wel noodzakelijk om een voortzetting van het onderzoek in te plannen bij het regulier uit te voeren onderhoud van de constructie.

Ik wil advies Ik wil advies

Referenties herstel uitkragende galerijen

 • Balkons versterken (FX50) Boeierstraat Leeuwarden (opdrachtgever WoonFriesland), 2018
 • Galerijen versterken (FX50) en coaten Rijksstraatweg Haarlem (opdrachtgever Seawave beheer), 2018
 • 102 balkons versterken (FX50) en coaten Plevierstraat Amersfoort (opdrachtgever Alliantie), 2018
 • Balkons versterken (FX50) Prof. Lorentzlaan en Simon Stevinlaan Soesterberg (opdrachtgever Portaal), 2018
 • Galerijen versterken (Foreva-systeem en FX50) en totaalonderhoud Burgemeester Cramergracht Amsterdam (opdrachtgever VvE), 2018, 2019
 • Balkons versterken (FX50) en coaten, 4 VvE's Polderstraat en Beemdstraat Nijmegen (opdrachtgever VvE Diensten/ VvE), 2018
 • Balkons versterken (FX50) en coaten, Bourgondischestraat Grave (opdrachtgever Mooiland), 2018
 • Balkons versterken (FX50) en coaten, Valuwsedijk Cuijk (opdrachtgever Mooiland), 2018
 • Galerijen versterken (FX50) en coaten Groen van Prinstererstraat Wageningen (opdrachtgever Van Rooijen Vastgoedmanagement), 2018
 • 5 flats balkons versterken (Mapewrap), Ilpenstein (Hatert) Nijmegen (opdrachtgever VB&T), 2017
 • Galerijen versterken (FX50), Van Beethovenplein Schiedam (opdrachtgever Woonplus), 2017
 • Galerijen versterken (FX50), Heijermansplein Schiedam (opdrachtgever Woonplus), 2017
 • Balkons versterken (FX50) en coaten Huissensestraat Arnhem (opdrachtgever AEVEGO), 2017
 • Galerijen versterken (FX50) en coaten Zwanebloemlaan Arnhem (opdrachtgever Volkshuisvesting), 2017
 • Galerijen versterken (FX50) en coaten 2 flats Wielewaal en Zangvogel Amersfoort (opdrachtgever de Alliantie), 2017
 • Galerijen versterken flat Haydnstraat Amersfoort (opdrachtgever de Alliantie), 2016
 • Galerijen versterken 3 flats Germanenlaan Apeldoorn (opdrachtgever De Goede Woning), 2016
 • Galerijen versterken (FX50) Chamavenlaan Apeldoorn (opdrachtgever De Goede Woning), 2016
 • Galerijen versterken (FX50) en totaalonderhoud 7 flats Eburonenstraat, Germanenlaan Apeldoorn (opdrachtgever De Goede Woning), 2016
   
Ruud Meijer
Meer weten?

Neem contact op