Onderzoek naar schades van viaduct over A1

202_2014_Viaduct_A1_001.jpg

Aan een viaduct over de A1 waren schades geconstateerd die het noodzakelijk maakten om de aanwezigheid van chlorides door indringing of inmenging uit te sluiten.

Om dit te onderzoeken zijn tijdens nachtelijke afzettingen boorkernen genomen aan de onderzijde en bovenzijde van het dek. Het chloridegehalte van deze boorkernen is bepaald op basis van cementgewicht volgens ion-selectief (ISESAM, NEN 5984/BSW-rapport 96-01 BD RWS).