Tochtonderzoek in Hoogeveen

Tochtonderzoek in Hoogeveen

In opdracht van de Drenthse wooncorporatie Woonconcept heeft Concept Ingenieurs bij enkele appartementencomplexen in Hoogeveen onderzoek gedaan naar tochtklachten van de bewoners. De bewoners klaagden over tocht bij de kozijnen nadat deze waren vervangen. Om te bepalen waar de tochtstroom vandaan zou kunnen komen, hebben wij een luchtdoorlatendheidsmeting verricht met behulp van de zogenaamde Blowerdoor. De ruimte wordt hierbij onder onderdruk gezet. Middels thermografie is zichtbaar gemaakt op welke plaatsen buitenlucht onwenselijk de woning binnenkwam en voor tochtklachten zorgt. Woonconcept kan met deze informatie concrete maatregelen nemen om de luchtlekkage te verhelpen.

Opdrachtgever: Woonconcept