Smaragdplein Gemeente Amsterdam

Smaragdplein Gemeente Amsterdam

In opdracht van gemeente Amsterdam is onderzoek gedaan naar gebreken aan de gevel die mogelijk de lekkage veroorzaken. Daarnaast is laboratorium onderzoek uitgevoerd naar het zoutgehalte van de stenen en de mortel dit om te bepalen of de mogelijkheid bestaat om de gevels te kunnen hydrofoberen.