Lekkage Hoofddorpweg Amsterdam

Lekkage Hoofddorpweg Amsterdam

In opdracht van de Alliantie VvE Diensten B.V. is onderzoek gedaan naar een hardnekkige lekkage die al geruime tijd het woongenot van de bewoner aantast. Na onderzoek is naar waarschijnlijkheid de oorsprong van de lekkage gevonden. De dakdekker gaat herstelwerkzaamheden uitvoeren waarna kan worden gekeken of dit afdoende heeft geholpen.

Opdrachtgever: de Alliantie VvE Diensten