Gevelinspectie diverse flats in Apeldoorn

Gevelinspectie diverse flats in Apeldoorn

Bij diverse flats in Apeldoorn hebben we in opdracht van de VvE’s gevelinspecties uitgevoerd. De inspectie bestond onder meer uit onderzoek naar de conditie van spouwankers in de kopgevels en de constructieve veiligheid van balkons. Ook is scheurvorming in de gevels en de staat van het metselwerk onderzocht.

Bij de inspectie werden verschillende onderzoekstechnieken ingezet. Naast visuele inspectie en destructief onderzoek om het aantal en de conditie van spouwankers vast te stellen, werd onder meer een proef met het Buisje van Karsten toegepast om de waterabsorptie van het metselwerk te beoordelen.


Verder is de kwaliteit van het voegwerk vastgesteld met een pendelhamer. De inspecties en metingen hebben geresulteerd in een heldere diagnose over de conditie van de gevels. Hiermee hebben onze opdrachtgevers duidelijke handvatten gekregen ten behoeve van het vaststellen van de benodigde onderhoudsstrategie voor de komende decennia.


Meer weten?

Meer weten over ons bedrijf of onze diensten? Neem contact met ons op.