Betononderzoek Influent-put Grolsch

betononderzoek-grolsch.jpg

Concept ingenieurs heeft een betononderzoek uitgevoerd aan de Influent-put van Grolsch.

Er is een visuele inspectie gedaan en daarnaast is een aantal boorkernen genomen ten behoeve van petrografisch - en chloriden onderzoek. Bij het petrografische onderzoek is eventuele aantasting van het beton door het influent-water zichtbaar.