Over ons

Concept ingenieurs is gespecialiseerd in onderzoek en advisering bij onderhoud en renovatie van beton- en metselwerkconstructies. Concept ingenieurs verzorgt het hele traject van voorontwerp tot en met oplevering. Opdrachtgevers in de woningbouwsector en (semi-)overheid (infra en utiliteitsbouw) kunnen het totale project aan ons uitbesteden.
 
Een gedegen voorbereiding is noodzakelijk voor het succesvol slagen van een renovatie- of onderhoudsproject. De verschillende facetten moeten vooraf in kaart komen, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met kritische details. Een project is bovendien pas echt een succes als aan de vooraf gestelde verwachtingen van de opdrachtgever is voldaan. Knowhow is bepalend.

Concept ingenieurs richt zich op hoogstaand advies bij renovatie- en onderhoudsprojecten. Kwaliteit en veiligheid zijn daarbij sleutelwoorden. De veiligheid van bewoners, passanten en medewerkers staan uiteraard centraal.

De inspecteurs van Concept ingenieurs zijn hoogopgeleid en hebben allen hun eigen specialisme, zodat wij onze opdrachtgevers de best mogelijke kwaliteit kunnen bieden. Zij zijn bovendien allen betononderhoudsdeskundig en werken samen met diverse andere specialisten, waaronder NACE-gecertificeerde corrosiedeskundigen. Het huidige hoge opleidingsniveau wordt continu geoptimaliseerd omdat Concept ingenieurs doorlopend trainingen en nascholing geeft aan haar medewerkers.

Missie
Het deskundig inspecteren en adviseren bij de voorbereiding en uitvoering van renovatie- en onderhoudsprojecten. Constructieve veiligheid is een belangrijk speerpunt en basis voor onze onderzoeken.

Innovatie
In nauwe samenwerking met leveranciers en laboratoria zoekt Concept ingenieurs continu naar productverbetering en vernieuwing voor zowel onderzoeksmethoden, normen en hersteladviezen.