Scheurvorming beton

Scheurvorming beton

In veel gevallen geven scheuren in gebouwen een onveilig gevoel aan bewoners en gebruikers. Scheurvorming ontstaat als de constructie de optredende spanningen niet op kan nemen. Vaak gebeurt dit door thermische spanningen, maar een verkeerde of te hoge belasting kan ook leiden tot scheurvorming.

Scheurvorming kan altijd gevaarlijke situaties opleveren, zeker bij verkeerde of te hoge belasting kan dit het geval zijn. Daarnaast is het visueel vaak niet acceptabel dat veel of grote scheuren het beeld van het gebouw bepalen.

Concept ingenieurs kan voor u de oorzaak van de scheurvorming achterhalen en het daarbij behorende hersteladvies formuleren. Daarnaast worden naast een esthetische oplossing altijd als eerste de (constructieve) veiligheidsrisico’s beoordeeld en eventueel ontstane onveilige situaties verholpen.