Bepalen van slipweerstand (stroefheid)

Bepalen van slipweerstand (stroefheid)

NEN heeft de nieuwe Nederlandse norm voor het bepalen van de slipweerstand gepubliceerd. Deze norm vervangt de praktijkrichtlijn NTA 7909 uit 2003 en beschrijft de classificatiemethode op basis van de tribometer. NEN 7909 is bedoeld voor alle horizontale en hellende beloopbare oppervlakken in openbare en arbeidsruimten.

De stroefheid van de vloer is in veel gevallen van invloed op de veiligheidsbeleving van de mensen. Bij een gladde vloer is men vaak bang voor uitglijden. De mate van stroefheid (slipweerstand) van de vloer is echter meetbaar. Hiermee kunnen discussies over gladheid van vloeren en daarmee aansprakelijkheid worden voorkomen. De metingen zijn zowel binnen als buiten toepasbaar.

De nieuwe NEN-norm voor bepaling van slipweerstand (NEN7909) sluit aan op de Europese meetmethode die het meest geschikt wordt geacht voor metingen op locatie. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de praktijkrichtlijn NTA 7909:2003 zijn:

  • de methode die wordt voorgeschreven voor de bepaling van de dynamische wrijvingscoëfficiënt is gewijzigd om aan te sluiten bij de Europese CEN/TS 16165;
  • de eisen ten aanzien van de minimale slipweerstand van een beloopbaar oppervlak zijn gewijzigd en meer gespecificeerd naar de verschillende toepassingen;
  • er worden geen eisen meer gesteld aan de maximale slipweerstand;
  • er worden geen eisen meer gesteld aan het maximale verschil in slipweerstand;
  • de bepalingsmethode voor het vaststellen van de ‘maatgevende’ slipweerstand zowel op locatie als in het laboratorium is verder aangescherpt;
  • de rapportage van de uitgevoerde slipweerstandsmetingen is uitgebreid.


Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ir. Annemarie Mewe, consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 161 of e-mail annemarie.mewe@nen.nl.

Presentatie van de meetmethode

Voor uitleg over de gevolgen voor u of een presentatie van de nieuwe meetmethode door Concept Ingenieurs kunt u contact opnemen met info@conceptingenieurs.nl.

Bron: (NEN, 2015)