1.000ste gevelinspectie

1.000ste gevelinspectie

Binnenkort gaat Concept Ingenieurs de 1.000ste gevel inspecteren op veiligheid. Een mijlpaal, de gevelinspecties waren verrassend, soms schokkend maar altijd zinvol. Het feit dat we nu de 1000ste gevel mogen inspecteren is voor ons een bevestiging van het vertrouwen van onze opdrachtgevers. Zij schakelen ons in om aan hun verplichtingen van een veilige woonomgeving te voldoen.

Veel eigenaren van gebouwen met gemetselde buitenspouwbladen zien zich voor de vraag gesteld hoe ze de constructieve veiligheid van hun gevels moeten beoordelen. Het Kenniscentrum voor de Bouw en Vastgoed (SBR) heeft voor een correcte beoordeling handvaten gegeven in de vorm van haar publicatie ‘Protocol voor bepalen van de constructieve veiligheid van spouwmuurconstructies bij bestaande woningbouwcomplexen.’  

Concept ingenieurs werkt volgens dit protocol en heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming ervan. Concept ingenieurs kan allesomvattende inspectie aan metselwerk uitvoeren. De inspecties kunnen uiteen lopen van bouwfysisch, kwaliteitsinspecties of inspecties op het gebied van constructieve veiligheid.