Metselwerkinspectie

Metselwerkinspectie Veel eigenaren van gebouwen met gemetselde buitenspouwbladen zien zich voor de vraag gesteld hoe ze de constructieve veiligheid van hun gevels moeten beoordelen. Het Kenniscentrum voor de Bouw en Vastgoed (SBR) heeft voor een correcte beoordeling handvaten gegeven in de vorm van haar publicatie ‘Protocol voor bepalen van de constructieve veiligheid van spouwmuurconstructies bij bestaande woningbouwcomplexen.’
 
Concept ingenieurs werkt al geruime tijd volgens dit protocol en heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming ervan.

Concept ingenieurs kan allesomvattende inspectie aan metselwerk uitvoeren. De inspecties kunnen uiteen lopen van bouwfysisch, kwaliteitsinspecties of inspecties op het gebied van constructieve veiligheid.

Metselwerkinspecties kunnen bestaan uit:
  • thermo grafisch onderzoek
  • voeghardheid
  • wateropname metselwerk
  • lekkages
 
Concept ingenieurs helpt u met een inspectie om te beoordelen of uw gevels nog veilig zijn en voldoen aan de huidige maatstaven. Wij adviseren onder meer over:
  • aanbrengen dilataties
  • inbrengen lateien
  • onderhoud voegwerk
  • verbeteringen gevel