Hijsbalk keuring

Hijsbalk keuring In de Arbowetgeving is bepaald dat hijsbalken jaarlijks gekeurd dienen te worden. Als gebouweigenaar of beheerder bent u verantwoordelijk voor de veilige staat van hijsbalken. Niet alleen voor verhuizers en andere personen die werkzaamheden verrichten in of aan het gebouw, maar ook voor de veiligheid van bewoners en passanten.

Met een gecertificeerde hijsbalkkeuring door Concept Ingenieurs hebt u de garantie dat de hijsbalk veilig gebruikt kan worden.
Regelgeving

De hijsbalk is een horizontale balk in de nok van een gebouw, bedoeld om goederen naar boven te hijsen. Deze hijsbalken zijn een belangrijk architectonisch element in oude pakhuizen en grachtenpanden, maar worden ook vaak gebruikt in moderne architectuur. Hijsbalken dienen, conform Arbobesluit art. 7.4-a, jaarlijks gekeurd te worden.

Voorkom ongelukken met een hijsbalkkeuring

Wilt u het risico afdekken dat er ongelukken gebeuren door constructief onveilige hijsbalken? Concept ingenieurs heeft, samen met onze partners, alle expertise in huis om de hijsbalken volgens de daarvoor geldende regels te inspecteren en te keuren. Wij volgen daarbij een vaste werkwijze:

  • visuele inspectie van tekeningen en situatie ter plaatse;
  • principeberekening van de belasting of breeklast;
  • testen van de hijsbalk d.m.v. hoogwerker en gekeurde hijsmiddelen;
  • afgeven beproevingsverklaring en keuringsbewijs, met gebruiksinstructie voor bewoners;
  • bepaling herkeuringsinterval


Meer informatie op Hijsbalk.eu

Op onze themapagina Hijsbalk.eu vindt u meer informatie over de regelgeving rond hijsbalken, verplichte keuringen en onze werkwijze. Ga naar hijsbalk.eu ยป